מוסדות / ועדות העמותה

הוועד המנהל:
שמואל צמח ז"ל – נשיא כבוד
תפוח מיכאל פיינגולד יוני – יו"ר משותף של הוועד המנהל
מנטבר אלי – גזבר
בז'ה רמי, גיזרי יצחק, דוידסון אור, הראל יורב, פלד מיקי.

יוסי פלג – מנכ"ל

ועדת האתיקה:
קוטלר מאיר, ראובני אשר, עציוני מרים
ועדת ביקורת:
צייזלר אליעזר, רב אור ארז, זמיר רון .

יועץ משפטי:
עו"ד קנטי גולן
נשיץ – ברנדס- אמיר ושות' עורכי דין.

רואה חשבון:
יעקב ביטרן

משרדי האיגוד:
טל': 09-9503966 פקס': 09-9550832
דוא"ל: amarganim@gmail.com