מוסדות / ועדות העמותה

הוועד המנהל:
נשיא כבוד – שמואל צמח ז"ל 
יו"ר משותף- מיכאל תפוח ויוני פיינגולד
גזבר- אלי מנטבר
חברי הועד המנהל – אור דוידסון, יוסי עטר, יורב הראל, רמי בז'ה, מיקי פלד

מנכ"לית האיגוד- ענבל ג'וריני פרץ

מנכ"ל- יוסי פלג

ועדת האתיקה:
קוטלר מאיר, ראובני אשר, עציוני מרים
ועדת ביקורת:
צייזלר אליעזר, רב אור ארז, זמיר רון .

יועץ משפטי:
עו"ד קנטי גולן
נשיץ – ברנדס- אמיר ושות' עורכי דין.

רואה חשבון:
יעקב ביטרן

משרדי האיגוד:
טל': 09-9503966 פקס': 09-9550832
דוא"ל: amarganim@gmail.com