מטרת העמותה

1. לשמור ולהגן על האינטרסים המקצועיים של חברי העמותה.

2. לפעול בכל דרך אפשרית לקידום מקצועות ההפקה הבימתית, האמרגנות וייצוג האמנים (להלן "המקצוע").

3. לפעול בכל דרך אפשרית לקידום ולשיפור מעמדם ותדמיתם של המפיקים, האמרגנים ומייצגי האמנים.

4. לפעול באופן שוטף להסדרה של מערכת היחסים העסקית, המקצועית והאתית בין חברי העמותה.