טופס הצטרפות

לכבוד
איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל.

הנדון: הגשת מועמדות כחבר/ה בעמותה.
הבקשה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחסת לשני המינים באופן שווה
אני החתום/ה מטה מבקש/ת ומעוניין/ת להצטרף כחבר/ה לעמותת : "איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל".

1.פרטים אישיים:


2.כתובת למשלוח דואר

אני מאשר קבלת עדכונים, הודעות ודיוורים מהאיגוד בכל מדיה אפשרית

3.פרטים על עיסוקך


ממליצים מבין חבריי האיגוד:

4.תחומים בהם אוכל לתרום לאיגוד:


דמי חבר

 • 1.

  החל מינואר 2002 דמי כניסה ודמי חבר לשנה הראשונה (לחברים חדשים ) -.5,375 ש"ח.

 • 2.

  דמי חבר שנתיים החל מהשנה השניה (לחברים ותיקים ) -.2,200 ש"ח .

 • 3.

  עפ"י החלטה מיום 7.7.19 יעמדו דמי הכניסה ודמי החבר יחד ע"ס 2,400 ₪ וזאת למצטרפים עד לתאריך 7.9.19 ולשנת 2019 בלבד.

 • 4.

  יחד עם טופס הבקשה, יש לשלוח למשרדי האיגוד שיק ע"ס -. 2,400 ₪ או לבצע העברה בנקאית לחשבון העמותה: בנק דיסקונט, חשבון 717707, סניף 147 לב דיזינגוף, ע"ש איגוד האמרגנים ומפיקי אמנויות הבמה בישראל.

 • 5.

  ככל שלא תאושר הבקשה יוחזר התשלום במלואו.

אני מצהיר כי:

 • 6.

  קראתי את תקנון האיגוד לגבי תנאי ההצטרפות לעמותה ומצהיר/ה בזאת שעומד/ת בכל התנאים.

 • 7.

  מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.

 • 8.

  אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון על נספחיו, לרבות הקוד האתי ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

 • 9.

  במידה ותאושר קבלתי כחבר באיגוד אציג תעודת יושר / העדר רישום פלילי, המונפקת ע"י משטרת ישראל.